Hiilimarkkinoiden pyöreän pöydän keskustelu 20.9.

Hiilesidonta ry:n pääsihteeri Kimmo Collanderin puheenvuoro ministerien Kuronen ja Ohisalo johtamassa keskustelussa

Arvoisat ministerit, hyvät naiset ja herrat!

Hiilensidonta ry:n jäsenet auttavat yrityksiä ja kuluttajia saavuttamaan hiilineutraaliuden ja -negatiivisuuden tuottamalla biologista hiilensidontaa Suomessa. Yhdistys perustettiin viime vuoden marraskuussa. Siihen kuuluu 10 yhtiötä.

Hiilensidonnan kysyntä kasvaa koko ajan eikä sille näy loppua. Kysyntä ei tällä hetkellä realisoidu kotimaiseksi hankinnaksi kaksoislaskentaepäselvyyden vuoksi.

Hiilensidonta ry kiirehtii kaksoislaskennan ratkaisemista kansallisella tasolla. Kaksoislaskentaan liittyvä epäselvä tilanne on selvitettävä, eikä Suomi saa jäädä odottelemaan EU:n päätöksiä. Odotamme rivakoita toimia.

Viimevuotisessa ympäristöministeriön selvityksessä ehdotettiin kansallista rekisteriä, johon kompensaatiota tuottavat toimijat ilmoittavat aikaansaamansa yksiköt. Tämä toimijoiden ilmoittama kompensaation määrä otettaisiin huomioon, kun Suomi raportoi valtiotason kiintiöstään.

Hiilensidonta ry tukee ministeriön selvitystä. Haluamme nähdä Suomen olevan kehittämässä kansallista järjestelmää EU:n etujoukoissa. Emme halua jäädä peesailijaksi.

Rekisterin yhteyteen kuuluu olennaisesti sitovat pelisäännöt ja määritelmät, joiden avulla varmistetaan kompensaatioiden laatu. Pelisääntöjen tulee  olla selkeät ja reilut mahdollistaen  uusien toimintatapojen kehittämisen vastaamaan kysynnän muutoksia ja tieteen edistymistä. Suomen on myös varmistettava, että suomalaisen luonnon potentiaalia vapaaehtoiseen hiilensidontaan ei estetä EU:n säädännöllä. Kun tätä yhteistä sääntelyä rakennetaan, täytyy huolehtia siitä, että kompensaatioketjun toimintaedellytykset turvataan myös täällä boreaalisella vyöhykkeellä.

Metsänhoito sellaisena kuin se on viime vuosikymmenet Suomessa tunnettu on muuttumassa. Meillä on edelleen oleva puuta metsäteollisuuden käyttöön tuottavaa metsän hoitoa. Tämän lisäksi – ja tämän yhteyteen – tulee uusia ulottuvuuksia. Yhdellä reunalla on verorahoin rahoitettu suojelu ja toisella reunalla metsänomistajan omaehtoiset toimet, joista hän ei odota rahallista korvausta.

Näiden väliin sijoittuu kasvava määrä yksityisrahoitteisia toimia kuten luonnonarvokauppa ja vapaaehtoinen hiilensidonta, joihin käytettyjä euroja valtio rahoittaa muuten täysipainoisesti.

Kuten Kompensäätiön Niklas Kaskeala on osallistujien esittelyssä kirjoittanut: Kaksoislaskentakysymyksen ”ratkaiseminen kannustaisi maanomistajia kehittämään metsien, peltojen ja soiden hiilensidontaa markkinaehtoista korvausta vastaan. Samalla kasvavaan kompensaation kysyntään – niin kotimaiseen kuin kansainväliseenkin – voitaisiin vastata aiempaa laajemmalla joukolla suomalaisia hankkeita. Nämä hankkeet toisivat myös uuden tulonlähteen maanomistajille.”

Arvoisat ministerit!

Vaikuttaa siltä, että kaikilla täällä on periaatteessa sama kanta: Ryhdytään rivakasti toimeen ja ratkaistaan kaksoislaskennan kysymys. Annetaan asiakkaille mahdollisuus hankkia laadukasta kotimaista hiilikompensaatiota eikä jäädä odottelemaan!

(Kuva ympäristöministeriö)

Edellinen artikkeli
Juha Hakkarainen iltapäiväkahveilla: ”Metsäteollisuuden pitäisi yhdistää hiilensidonta muihin tuotteisiinsa.”
Seuraava artikkeli
Ministerit ja ministeriö eri linjoilla – Hiilensidonnan sosialisointi uhkaa?