Ministerit ja ministeriö eri linjoilla – Hiilensidonnan sosialisointi uhkaa?

Ministerit Maria Ohisalo ja Antti Kurvinen tapasivat 20.9. yritysten ja järjestöjen edustajia pyöreän pöydän keskustelussa, jonka teemana oli vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehittäminen. Tavoitteena oli vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyötä.

Osallisujien parissa oli vankka yksimielisyys vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden suuresta potentiaalista ja kansallisen rekisterin tarpeesta kaksoislaskentakysymyksen ratkaisemisessa. Molemmat ministerit tukivat puheenvuoroissaan tätä yleistä linjaa.

Myönteisen tunnelman jyräsi ensin Itä-Suomen yliopiston selvitys, jossa todettiin kansallisen rekisterin olevan mahdottomuus. Tämän vuoksi kaksoislaskentaa ei voi estää eivätkä hiilineutraaliusväittämät ole mahdollisia.

Loppupuheenvuorossaan ympäristöministeriön Outi Honkatukia heitti lisää lunta tupaan toteamalla, että Suomi tarvitsee kaiken maa-alan kansallisten tavoitteidensa saavuttamiseen, eikä tilaa vapaaehtoisen kompensaation tuottamiseen ole.

Tilaisuuteen osallistunut Hiilensidonta ry:n puheenjohtaja Matti Toivonen arvostelee tiukasti ympäristöministeriön linjausta:

”Ympäristöministeriössä on vallalla näkemys siitä, että vapaaehtoinen kompensaatio kilpailisi kansallisten toimien kanssa maankäyttösektorilla. Pelko siitä, että vapaaehtoiset toimet vaikeuttaisivat Suomen tavoitteen saavuttamista, on absurdi. Ilmasto tarvitsee yhteistyötä ja kumppanuuksia, ei keinotekoista vastakkainasettelua ja monopolisointia.

Lähtökohdaksi ei voi ottaa sitä, että joka aari Suomessa on käytettävä valtion tavoitteiden saavuttamiseen. Metsien hiilensidontapotentiaalin de facto sosialisointi on räikeä loukkaus omistusoikeutta kohtaan. Sellaista päätöstä ei voi tehdä hallinnollisena ilmoitusasiana.

Kaksoislaskennan ongelma on ratkaistava Suomessa emmekä voi jäädä odottamaan vuosien päästä tulevia EU:n ratkaisuja. Jokainen vapaaehtoinen hiilensidonnan toimi jarruttaa ilmastonmuutosta. Yrityksiä pitää kannustaa tähän antamalla heille mahdollisuus pyrkiä hiilineutraaliuteen ja kertoa siitä rehellisesti kuluttajille.”

Edellinen artikkeli
Hiilimarkkinoiden pyöreän pöydän keskustelu 20.9.
Seuraava artikkeli
Hiilensidonnan polttavat teemat eduskunnassa