Suomalainen hiilensidontasektori vaarassa

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön julkaisemassa oppaassa vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin on riskinä, että suomalaisten biologisten hiilensidontatoimien suuri potentiaali jää hyödyntämättä.

Hiilensidonta ry on huolestunut oppaan akateemisesta lähestymiskulmasta. Yhdistyksen puheenjohtajan Matti Toivosen mukaan oppaan valmisteluprosessi olisi tuottanut realistisemman tuloksen, jos sen valmistelu olisi ollut avoimempaa ja osallistavampaa: ”Hiilensidontapalveluiden tuottajat saivat yhden mahdollisuuden kommentoida luonnosta. Varsinaiseen vuoropuheluun emme päässeet. Toimijoiden käytännön näkemykset jäivät hyödyntämättä tärkeässä hankkeessa, joka ohjaa Suomen kansallista sääntelyä ja hallituksen kantaa EU:ssa. Olisimme toivoneet kattavampaa konsultaatiota myös kompensaation ostajien ja metsänomistajien suuntaan etenkin, kun markkina- ja sääntelytilanne elävät koko ajan.”

Kaksoislaskentakysymykseen opas ei tuo ratkaisua. Oppaassa todetaan, etteivät yritykset voi käyttää suomalaista kompensaatiota tukemaan niiden pyrkimystä hiilineutraaliuteen. Syynä tähän on kaiken Suomen metsien hiilensidonnan kuuluminen valtiolle. Kun sidottu hiili käytetään valtion tavoitteiden saavuttamiseen, metsänomistaja ei voi myydä sitä kellekään.

Oppaassa esitetään yrityksille hiilineutraaliusväittämän sijalle ”Hiilineutraali Suomi”-mainintaa vapaaehtoisesta ilmastotyöstä. ”Yritykset ovat paljon halukkaampia hankkimaan kompensaatiota hiilineutraaliutensa tukemiseen,” toteaa Toivonen: ”Tarjottu vaihtoehto ’Hiilineutraali Suomi’ ei auta yrityksiä täyttämään lupauksiaan hiilineutraaliudesta. Vapaaehtoisen hiilensidonnan markkinat valuvat kysynnän tyrehtyessä pois suomalaisilta toimijoilta ja metsänomistajilta.”

Toivonen odottaa hallitukselta nopeita toimia: ”Seuraavan hallituksen on ratkaistava kaksoislaskentaongelma kansallisella tasolla esimerkiksi vapaaehtoisten kompensaatioiden rekisterillä. Emme voi jäädä odottamaan vuosiksi EU:n päätöksiä. Jahkaillessamme Suomi tuhoaa mahdollisuutensa tuottaa laadukkaita ilmastonpelastamispalveluita samaan aikaan, kun globaalit hiilensidonta- ja kompensaatiomarkkinat kasvavat lähitulevaisuudessa kovaa vauhtia.”

Edellinen artikkeli
PTT ja Hiilensidonta ry julkistivat ensimmäisen tilaston hiilikompensaatioista – tavoitteena lisätä tietoa ja avoimuutta markkinoilla
Seuraava artikkeli
EK ja Compensate-säätiö vaativat kaksoislaskennnan ratkaisemista